Libertas – nu med en kvinna

Det alleuropeiska partiet Libertas som startades av multimiljadären Declan Ganley har nu fastställt sin svenska lista. Den toppas av en före detta ny demokrat och av nio personer återfinns en kvinna, på tredje plats.

Listan i sin helhet:

1. Stefan Kihlberg, 63, fd riksdagsledamot och egenföretagare, Göteborg
2. Henrik Johnsson, 30, fil. dr. litteraturvetenskap, Solna
3. Sarah Rinkel, 58, psykolog, Göteborg
4. Gert-Åke Rosqvist, 36, pilot, Örebro
5. Kenneth Landelius, 58, prästvigd teol. kand., Kalmar
6. Martin Strid, 52, civilingenjör, Borlänge
7. Anders Jonsson, 27, lärare, Kalmar
8. Mihkel Nõmm, 58, ekonom, Eskilstuna
9. Bo Karlberg, 67, byggkonsult, Täby

Kommentera