Bästa och sämsta miljöpolitiker i EU

[[Naturskyddsföreningen]] har genomfört en granskning av de svenska Europaparlamentarikernas agerande i miljöfrågor under den gångna mandatperioder. Sex ledamöter av nitton får underkänt och sju bara med tvekan godkänt. Högsta betyg får bara fem parlamentariker.

De folkvalda som Naturskyddsföreningen anser gjort bäst miljöinsatser är [[Carl Schlyter]] (mp), [[Åsa Westlund]] (s), [[Anders Wijkman]] (kd), [[Jens Holm]] (v) och [[Lena Ek]] (c).

Moderaterna [[Christofer Fjellner]], [[Gunnar Hökmark]] och [[Anna Ibrisagic]] samt [[Nils Lundgren]] (Junilistan), [[Lars Wohlin]] (kd, tidigare Junilistan) och [[Maria Robsahm]] (Fi, tidigare fp) får alla betyget icke-godkänt. ”De har alla varit förvånansvärt passiva i miljöfrågan och ofta röstat till miljöns nackdel”, skriver Naturskyddsföreningens ordförande [[Mikael Karlsson]] och generalsekreterare [[Svante Axelsson]].

Läs mer på DN debatt.

Trackbacks

  1. [...] Naturskyddsföreningen så bjuder de, tillsammans med Röda Korset, Diakonia och Svenska kyrkan, in riksdagspartiledarna [...]

  2. [...] och klimatfrågor. Tyvärr visar det sig att rapporten innehåller en rad sakfel och den är också missvisande i många [...]

Kommentera